Česká lékařka v oboru dermatovenerologie, vědkyně a pedagožka.

Předsedkyně Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

Předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Expert v kolposkopii, jehož centrum provede stovky zákroků na děložním čípku ročně.

Předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

Předseda Sekce pro cervikální patologii a kolposkopii ČGPS ČLS JEP

Předseda Rady poskytovatelů zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA

Gynekologie a porodnictví

Specialista na ultrazvukovou diagnostiku, diagnostiku a léčbu vrozených vad plodu, farmakologické ukončení těhotenství a prenatální péči o riziková těhotenství.

Předseda výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Gynekologie a porodnictví

Přední český gynekolog specializující se na onkologická onemocnění.

Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Královské Vinohrady

Vedoucí onkogynekologického centra FN Královské Vinohrady

MUDr. Jiří Ondruš MIAC
MUDr. Jiří Ondruš MIAC

Gynekologie a porodnictví

Prezident HPV College, spolku předních expertů na prevenci rakoviny děložního čípku a dalších HPV onemocnění.

 

 

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

Gynekolog specializující se na oblast reprodukčního zdraví a antikoncepce.

Vedoucí lékařka nefrologické a transplantační ambulance.

Členka České nefrologické společnosti

Členka Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

Přední česká onkoložka a hematoložka, která se zaměřuje především na léčbu a výzkum rakoviny prsu.