MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

 • Předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
 • Předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR
 • Předseda Sekce pro cervikální patologii a kolposkopii ČGPS ČLS JEP
 • Předseda Rady poskytovatelů zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Člen a mluvčí HPV College
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA

Gynekologie a porodnictví

 • předseda výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
 • člen redakční rady časopisů Gynekologie a porodnictví a Česká gynekologie
 • autor mnoha monografií a publikací
 • specialista na ultrazvukovou diagnostiku, diagnostiku a léčbu vrozených vad plodu, farmakologické ukončení těhotenství a prenatální péči o riziková těhotenství
 • vedoucí lékařka nefrologické a transplantační ambulance
 • členka České nefrologické společnosti
 • členka Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP