Česká lékařka v oboru dermatovenerologie, vědkyně a pedagožka.

Předsedkyně Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

Předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Expert v kolposkopii, jehož centrum provede stovky zákroků na děložním čípku ročně.

Předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

Předseda Sekce pro cervikální patologii a kolposkopii ČGPS ČLS JEP

Předseda Rady poskytovatelů zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA

Gynekologie a porodnictví

Specialista na ultrazvukovou diagnostiku, diagnostiku a léčbu vrozených vad plodu, farmakologické ukončení těhotenství a prenatální péči o riziková těhotenství.

Předseda výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Gynekologie a porodnictví

Přední český gynekolog specializující se na onkologická onemocnění.

Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Královské Vinohrady

Vedoucí onkogynekologického centra FN Královské Vinohrady

MUDr. Jiří Ondruš MIAC
MUDr. Jiří Ondruš MIAC

Gynekologie a porodnictví

Prezident HPV College, spolku předních expertů na prevenci rakoviny děložního čípku a dalších HPV onemocnění.

 

 

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

Gynekolog specializující se na oblast reprodukčního zdraví a antikoncepce.

Vedoucí lékařka nefrologické a transplantační ambulance.

Členka České nefrologické společnosti

Členka Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

Přední česká onkoložka a hematoložka, která se zaměřuje především na léčbu a výzkum rakoviny prsu.

Předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Přední odborník na léčbu osteoporózy.
 

místopředseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

čestný předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP