picture of prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA

Gynekologie a porodnictví

Specialista na ultrazvukovou diagnostiku, diagnostiku a léčbu vrozených vad plodu, farmakologické ukončení těhotenství a prenatální péči o riziková těhotenství.

Předseda výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)