picture of prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Osteologie

Předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Přední odborník na léčbu osteoporózy.
 

místopředseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

čestný předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP