picture of MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

Předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Expert v kolposkopii, jehož centrum provede stovky zákroků na děložním čípku ročně.

Předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

Předseda Sekce pro cervikální patologii a kolposkopii ČGPS ČLS JEP

Předseda Rady poskytovatelů zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR