picture of doc. MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D.

doc. MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D.

Nefrologie

Vedoucí lékařka nefrologické a transplantační ambulance.

Členka České nefrologické společnosti

Členka Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP