Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku

Picture

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku dokáže odhalit počáteční stadia zhoubného onemocnění, která jsou dobře léčitelná a často i úplně vyléčitelná. K dispozici jsou přitom hned dvě metody.

Kolorektální screening je jednou z metod prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Spočívá ve vyšetření skrytého (okultního) krvácení do stolice, nebo v endoskopickém vyšetření tlustého střeva a konečníku (kolonoskopii).
Ženy a muži ve věku od 50 let mají obě tato vyšetření hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Test okultního krvácení do stolice je zcela bezbolestný a jeho provedení jednoduché, takže ho může absolvovat opravdu každý.
Kolonoskopie, která je metodou spolehlivější, může být lehce nepříjemná, ale není třeba se jí obávat.

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorekta) zpočátku nebolí a probíhá bez příznaků. Proto je důležité, abyste dbala na prevenci, a to i tehdy, když se u vás v rodině toto onemocnění nikdy neobjevilo. Mezi metody prevence, které pomáhají odhalit nádor kolorekta v počátečních stadiích, patří test okultního krvácení do stolice a kolonoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku pomocí speciálního optického přístroje.
 

Co to je kolorektální screening a proč je dobré se ho účastnit?

Pod pojmem kolorektální screening se skrývá pravidelné preventivní vyšetřování žen a mužů, kteří nepociťují žádné příznaky onemocnění s cílem zachytit včas případně se rozvíjející zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku (kolorekta). V počátečním stadiu je totiž rakovina snáze léčitelná a je i vyléčitelná. Důvodem pro zavedení kolorektálního screeningu, který v naší republice probíhá už od roku 2009, je fakt, že rakovina tlustého střeva a konečníku představuje druhé nejčastější nádorové onemocnění české populace. Každým rokem u nás přibývá asi 7700 nových případů a zhruba 3500 pacientů v důsledku tohoto onemocnění zemře. Proto má každý občan ČR ve věku od 50 let nárok na preventivní screeningové vyšetření, a to buď pomocí testu skrytého (okultního) krvácení do stolice (zkratka TOKS), nebo endoskopického vyšetření tlustého střeva a konečníku (kolonoskopie).
 

Zeptejte se vaší maminky, zda se účastní kolorektálního screeningu.


Od jakého věku se mám účastnit kolorektálního screeningu a kolik to stojí?

Pokud nemáte žádné obtíže nebo nejste již od mladšího věku preventivně sledována z důvodu genetické zátěže rakovinou tlustého střeva a konečníku v rodině, měla byste se kolorektálního screeningu účastnit od 50 let. Test TOKS, který vám předepíše váš gynekolog nebo praktický lékař, zdravotní pojišťovny plně hradí jednou ročně ve věkové kategorii 50–54 let a každé dva roky ve věku 55+. Druhou možností je, že v akreditovaném centru podstoupíte primární screeningovou kolonoskopii, kterou zdravotní pojišťovny u osob ve věku 50 let a starších plně hradí jednou za 10 let.

Absolvovat screeningový test TOKS nebo screeningovou kolonoskopii před 50. rokem věku nemá z medicínského hlediska velký význam. Právě věk je totiž rozhodujícím rizikovým faktorem rozvoje zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku, proto je před padesátkou pravděpodobnost záchytu rakoviny v přepočtu na počet vyšetření mizivá. Nicméně pokud se u vás kdykoli objeví krev ve stolici nebo máte jakékoli jiné pochybnosti ohledně vašeho zdravotního stavu, měla byste neprodleně navštívit svého praktického lékaře. Orientační test TOKS pro domácí použití si můžete sama zakoupit také v lékárně, jeho cena se pohybuje okolo 100 korun.

Pamatujte, že test skrytého krvácení do stolice může váš gynekolog předepsat i vašemu partnerovi!

 

Kam mám jít na TOKS a kolonoskopické vyšetření?

Screeningový test TOKS, který detekuje i malé množství krve ve stolici, si provádíte sama v klidu domova. Screeningovou kolonoskopii pak provádějí specializovaná pracoviště, která jsou akreditována ministerstvem zdravotnictví a kde pracují odborníci zabývající se endoskopickým vyšetřováním tlustého střeva a konečníku. Česká republika má v současnosti síť takřka dvou stovek center pro screeningovou kolonoskopii, která jsou zastoupena ve všech krajích. Vybrat si přitom můžete libovolné pracoviště bez ohledu na místo vašeho bydliště. Při výběru je dobré zohlednit již vaši předchozí zkušenost nebo zkušenosti vaší maminky, kamarádek, případně doporučení vašeho lékaře.
 


Jak se připravit na TOKS a jak se provádí?

Test TOKS, který vám předepíše váš praktický lékař nebo gynekolog (buď vám jej sám rovnou vydá, nebo si jej vyzvednete na recept v lékárně), je jednoduchý, zcela bezbolestný a provádíte ho v klidu domova. Před samotným testem se nemusíte omezovat v konzumaci jídla či pití, nemusíte vysazovat léky, které pravidelně užíváte, ani se nemusíte nijak zvlášť připravovat. Důležité je pouze to, aby stolice před odběrem vzorku nepřišla do kontaktu s vodou. Pro vyhodnocení testu stačí, když podle návodu odeberete malé množství stolice, nejčastěji pomocí přiložené špachtličky, a umísíte ho do plastové zkumavky s fixačním roztokem. Tuto zkumavku, kde stolice nijak nezapáchá a kterou můžete skladovat při pokojové teplotě, posléze odneste na místo, která vám lékař určil. Většina ordinací praktických lékařů je již vybavena malými stolními analyzátory, do kterých se zkumavka vloží a které vyhodnotí výsledek testu do několika minut. V některých případech provádí hodnocení laboratoř, s níž lékař spolupracuje.

V případě, že je výsledek testu pozitivní, to znamená, že byla ve stolici detekována přítomnost krve, neznamená to automaticky, že máte rakovinu tlustého střeva či konečníku, nebo že ji dostanete. Velmi časté je krvácení do stolice i z jiných příčin, například při výskytu hemoroidů nebo střevních polypů. V každém případě budete při pozitivním výsledku TOKS odeslána na kolonoskopii, která by měla odhalit zdroj krvácení.

 

Jak se připravit na kolonoskopii?

Na preventivní endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku se musíte nejprve objednat na základě žádanky od vašeho lékaře, a to telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím on-line formuláře. Toto vyšetření provádí specializovaný lékař gastroenterolog pomocí speciálního optického přístroje (kolonoskopu), což je ohebná hadička s průměrem asi jednoho centimetru, která se zavádí konečníkem do tlustého střeva a na jejímž konci je kamera umožňující detailně prohlížet střevní sliznici. Díky tomu je kolonoskopie jednoznačně spolehlivější metodou pro odhalení případných nálezů než test TOKS.

Je potřeba počítat s tím, že v závislosti na vytíženosti jednotlivých center se mohou objednací doby na kolonoskopii lišit, od několika dnů až po několik měsíců. Pokud se neobjednáváte pouze z preventivního důvodu, ale protože máte nějaké obtíže, měla byste dostat přednostní termín.

A tady je několik stručných tipů, na co nezapomenout:

Zjistěte si, zda máte rakovinu tlustého střeva či konečníku nebo jiné nádorové onemocnění v rodinně. Dědičnost totiž může hrát významnou roli.

Ve výběru oblečení se nemusíte nijak omezovat, při vyšetření se budete svlékat od pasu dolů.

Nezbytnou podmínkou správného vyšetření je důkladné vyprázdnění střev. Za tímto účelem dostanete projímavý roztok, který začnete popíjet den před kolonoskopií spolu s dostatečným příjmem tekutin – nejlépe neperlivé vody nebo neslazeného čaje. Vyhněte se kávě, mléku či mléčným nápojům, džusům s dužninou i alkoholu.

Zároveň je vhodné, abyste alespoň 3 dny před vyšetřením jedla bezezbytkovou stravu, tedy abyste se vyvarovala luštěnin, slupkového ovoce nebo zeleniny, cereálií, ořechů, potravin se zrníčky apod. a vyhnula se i těžko stravitelným a mastným jídlům. Naopak byste měla jíst lehkou, spíše kašovitou nebo tekutou stravu a dodržovat pitný režim.

V den vyšetření už nic nekonzumujte a zhruba 3–4 hodiny předem ani nepijte.

Pokud pravidelně užíváte nějaké léky, poraďte se s lékařem o tom, zda byste je neměla před kolonoskopií vysadit. Zejména se doporučuje vysadit léky i doplňky stravy s obsahem železa, protože zvyšují viskozitu stolice a zhoršují možnost vyprázdnění střev.

Pokud užíváte hormonální antikoncepci, její účinnost nemusí být kvůli očistě střev dostatečná, proto je vhodné se následujících 7 dní chránit i jinou antikoncepční metodou.

Počítejte s tím, že samotné vyšetření včetně přípravy obvykle trvá 20–30 minut, po jeho skončení odpočíváte ještě dalších 20–30 minut ve sledovací místnosti či čekárně.

Na cestu domů si domluvte doprovod a v práci už si vezměte po zbytek dne volno. Při kolonoskopii jsou totiž obvykle podávány tišicí prostředky, takže díky jejich působení nebudete moci v nejbližších 12 hodinách řídit auto, vykonávat náročnější činnosti ani se vrátit do zaměstnání.

 

Co se děje před kolonoskopií?

Při příchodu na pracoviště screeningové kolonoskopie se nejprve musíte ohlásit na recepci nebo podobně označeném místě, kde předložíte i žádanku, která slouží jako poukázka k uhrazení výkonu zdravotní pojišťovnou. Vyšetření pomocí speciálního optického přístroje (kolonoskopu) zaváděného do konečníku provádí gastroenterolog, který se vás nejprve optá, zda budete chtít podat prostředek proti bolesti nebo kombinaci analgetika a sedativa, tzv. analgosedaci, která navodí útlum bolesti a zklidnění, pospávání, takže nebudete vnímat diskomfort při vyšetření.

 

Jak kolonoskopie probíhá?

Poté, co se domluvíte na průběhu vyšetření, vyzve vás sestra, abyste si v kabince odložila oblečení a následně se pohodlně položila na levý bok na vyšetřovací lůžko. Konečník budete mít při kolonoskopii obnažený, okolní partie ale budete mít zakryté. Aby bylo zavedení přístroje co nejšetrnější, lékař nejprve nanese do okolí konečníku i na konec ohebné hadičky gel. Následně již velmi opatrně zasouvá přístroj konečníkem do tlustého střeva a postupně ho zevnitř detailně prohlíží v celé jeho délce. Reálný obraz, který je díky citlivému optickému systému snímán při průchodu střevem, umožňuje lékaři sledovat na monitoru, jak vypadá střevní sliznice ve všech záhybech a pomáhá mu odhalit případné nálezy. V případě potřeby může pomocí drobného nástroje rovnou bezbolestně odebrat vzorek tkáně k histologickému vyšetření nebo odstranit nežádoucí polypy, čímž se do budoucna vyhnete rozsáhlejším chirurgickým zákrokům. Během vyšetření může lékař vhánět do střeva vzduch, aby se roztáhlo a získal tím co nejlepší obraz, což může vyvolat tlak až diskomfort v břišní dutině. Pro někoho, kdo má nižší práh bolesti, může být vyšetření celkově nepříjemné až bolestivé, na druhé straně pro někoho nepředstavuje žádný výraznější problém.

Celé kolonoskopické vyšetření včetně přípravy trvá obvykle 20–30 minut, pokud se provádí odběr tkáně či její ošetření, může trvat déle.

 

Kdy se dozvím výsledky?

Po skončení vyšetření se obléknete a sestra vás případně doprovodí na toaletu, abyste mohli vypustit plyny vehnané do střeva během kolonoskopie. Následně počkáte dalších 20–30 minut v čekárně nebo ve sledovací místnosti a jestliže se cítíte dobře, můžete odejít domů. Vhodné je domluvit si doprovod, zejména pokud podstoupíte vyšetření v analgosedaci, která vám v nejbližších 12 hodinách znemožňuje řídit auto, vykonávat náročnější činnosti nebo se vrátit do práce.

Výsledek kolonoskopického vyšetření se dozvíte bezprostředně po jeho skončení, kdy vás lékař informuje, zda jste zdravá a kdy byste měla přijít na další preventivní kontrolu. Pokud vám odebral vzorek tkáně k histologickému vyšetření, musíte na výsledek počat zhruba 1–2 týdny. V případě odstranění polypů budete poučena o tom, jaká dietní opatření máte v následujících dnech dodržovat. Jinak můžete normálně jíst a pít ihned po skončení vyšetření, nicméně po zbytek dne je vhodnější volit spíše lehčí stravu.

Zdroje

Ženské zdraví provozuje vydavatelství MEDIBAY s.r.o. Při své práci spolupracujeme s lékaři a dalšími odborníky a používáme pouze důvěryhodné a ověřené zdroje.

www.kolorektum.cz

Informace nejen o kolorektálním screeningu, navštivte informační portál www.kolorektum.cz. Najdete zde například seznam zdravotnických zařízení z celé ČR, která provádějí screeningovou kolonoskopii nebo informace o rakovině tlustého střeva a konečníku.

Pomohl Vám tento článek?

Sdílet tento článek

Chcete ještě více informací a tipů od lékařů?

Spojte se s námi!