OZNÁMENÍ PODLE NAŘÍZENÍ GDPR

Uděluji souhlas společnosti MEDIBAY, s.r.o. k využití výše uvedených osobních údajů ke všem činnostem, souvisejícím se zpracováním registrace a zasíláním bonusového materiálu. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Mám právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů.