Cytologické vyšetření stěru z děložního čípku

Picture

Cytologické vyšetření (cytologie) stěru z děložního čípku dokáže odhalit již přednádorové změny nebo počáteční stadia rakoviny, která jsou dobře léčitelná a často i úplně vyléčitelná.

Cytologické vyšetření je jednou z metod prevence rakoviny děložního čípku.
Je součástí preventivní gynekologické prohlídky, která se zaměřuje i na screening rakoviny děložního čípku.
Spočívá v mikroskopickém vyšetření vzorku buněk odebraných při stěru z povrchu děložního čípku, které vysoce pravděpodobně odhalí již případné přednádorové změny.
Z veřejného zdravotního pojištění ho mají hrazené všechny ženy v rámci preventivní gynekologické prohlídky, na kterou by měly chodit jednou za rok.
Umožňuje odhalit také různé druhy bakteriálních, plísňových a virových vaginálních infekcí.
Nezpůsobuje výrazný diskomfort, není třeba se ho obávat.

Rakovina děložního čípku, která zpočátku nemá žádné příznaky, vzniká dlouhodobým působením infekce lidskými papilomaviry (HPV), s níž se ve svém životě setká prakticky každá z nás a nemusí o tom vůbec vědět. Proto je důležité, abyste dbala na prevenci, a to i tehdy, když se u vás v rodině toto onemocnění nikdy neobjevilo. Mezi metody prevence, které pomáhají odhalit již přednádorové změny na děložním čípku nebo rakovinu v počátečních stadiích, patří screeningové cytologické vyšetření (u všech žen) a screeningový HPV test (u žen v 35 nebo 45 letech), které jsou součástí preventivní gynekologické prohlídky. Dalším důležitým preventivním opatřením je pak očkování proti HPV (možné od 9 let).

 

Co to je cytologické vyšetření a proč se používá pro screening rakoviny děložního čípku?

​Cytologické vyšetření (cytologie) je diagnostická metoda, která hodnotí mikroskopický vzhled buněk různých tkání nebo orgánů a jejich změny způsobené vlivem onemocnění či jiných faktorů. Odebrat vzorek buněk je možné například stěrem z povrchu sliznice, jako je tomu v případě vyšetření děložního čípku. Získaný materiál, ve kterém jsou rozptýleny jednotlivé buňky, je přenesen na sklíčko, zafixován, většinou i obarven a následně pozorován pod mikroskopem. Hodnotit lze přitom jak buňky normální, tak i buňky změněné (abnormální, patologické), které mohou odpovídat přednádorovým stavům (tzv. prekancerózám) nebo již přímo rakovině. Výhodou cytologie je zejména jednoduchost získání vzorku a rychlost vyšetření, jistou limitací může být příliš malý vzorek, ve kterém nemusí být abnormální buňky zachyceny.

Právě proto, že je cytologické vyšetření jednoduché a umožňuje zachytit změny na děložním čípku včas – v přednádorových stadiích, která jsou snáze léčitelná a vyléčitelná, protože se abnormální buňky ještě nemají schopnost šířit do okolních tkání –, bylo zvoleno jako vyšetření screeningové. Pod pojmem screening rakoviny děložního čípku (označovaný také jako cervikální screening, z latinského cervix = děložní čípek) se tak skrývá pravidelné gynekologické vyšetřování žen, které nepociťují žádné příznaky tohoto zhoubného onemocnění. Důvodem pro zavedení cervikálního screeningu, který v naší republice probíhá organizovaně už od roku 2008, je fakt, že rakovina děložního čípku představuje druhé nejčastější nádorové onemocnění u žen. Každým rokem u nás přibývá asi 800 nových případů a více než 300 žen v důsledku tohoto onemocnění zemře – tedy zhruba jedna denně. Proto má každá žena ve věku od 15 let nárok na preventivní gynekologickou prohlídku, jejíž součástí je i screeningové cytologické vyšetření. Od 1. ledna 2021 mají navíc ženy ve věku 35 a 45 let nárok také na screeningový test HPV.

 

 

Od jakého věku mám chodit na cytologické vyšetření a kolik to stojí?

Screeningová cytologie stěru z děložního čípku je nedílnou součástí preventivní prohlídky u vašeho gynekologa, na kterou byste měla chodit v každém věku – bez ohledu na to, zda jste stále sexuálně aktivní, nebo už nejste – a která je jednou ročně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Znamená to, že máte automaticky hrazeno i cytologické vyšetření. Na bezplatnou preventivní gynekologickou prohlídku má přitom nárok každá žena od 15 let věku.

Zeptejte se své maminky nebo babičky, zda stále chodí na preventivní gynekologické prohlídky. Právě u žen ve zralém a starším věku se nádory děložního čípku nebo těla dělohy v pokročilém stadiu vyskytují nejčastěji.

 

Kam mám jít na cytologické vyšetření?

Screeningové cytologické vyšetření stěru z děložního čípku nemusíte absolvovat na žádném specializovaném pracovišti, stačí, když se objednáte ke svému gynekologovi na preventivní prohlídku – telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím on-line formuláře

 

Jak se na cytologické vyšetření připravit?

Jak už bylo uvedeno, screeningové cytologické vyšetření stěru z děložního čípku je součástí preventivní gynekologické prohlídky, takže na něj nepotřebujete žádnou žádanku. Na prohlídku k vašemu gynekologovi se ale musíte nejprve objednat.

A tady je několik stručných tipů, na co nezapomenout:

  • Preventivní gynekologickou prohlídku včetně cytologického stěru si naplánujte mimo období menstruace, pokud nemenstruujete, můžete jít na vyšetření kdykoli.
  • Minimálně dva dny před vyšetřením byste neměla používat výplach pochvy, vaginální gely, čípky nebo jiné prostředky a neměla byste mít nechráněný pohlavní styk s ejakulací do pochvy.
  • Ve výběru oblečení se nemusíte omezovat, nicméně při vyšetření si budete svlékat spodní prádlo (od pasu dolů), proto může být vhodnější vzít si na sebe volnější sukni nebo šaty, abyste zůstala „zahalená“.
  • V konzumaci jídla a pití se nemusíte omezovat, na průběh vyšetření nemá strava žádný vliv.
  • Po vyšetření může dojít ke slabému výtoku z pochvy nebo lehkému špinění či krvácení, proto je vhodné vybavit se slipovou vložkou, abyste se vyhnula znečištění spodního prádla.
  • Počítejte s tím, že na vyšetření je dobré dostavit se s drobným časovým předstihem, abyste se např. v klidu ohlásila na recepci a stihla si odskočit na toaletu. Celá gynekologická prohlídka včetně přípravy trvá zhruba 15 minut, samotný cytologický stěr z děložního čípku jen několik sekund.

 

Co se děje před cytologickým vyšetřením?

Po příchodu do gynekologické ambulance nebo centra se nejprve musíte ohlásit na recepci či podobně označeném místě. Bezprostředně před vyšetřením je vhodné, abyste navštívila toaletu – ať už z důvodu vyprázdnění močového měchýře (vyhnete se tlaku na plný močový měchýř a potřebě močení), tak hygieny intimních oblastí (stačí, když si vlhčeným ubrouskem otřete zevní pohlavní orgány a oblast konečníku).

 

Jak cytologické vyšetření probíhá?

Obdobně jako u jiných vyšetření vás gynekolog nejprve požádá, abyste si v prostoru za plentou nebo jiném podobném místě, kde máte soukromí, odložila spodní prádlo (od pasu dolů). Následně se přesunete ke gynekologickému křeslu, na které se uložíte pohodlně do polohy na zádech s mírně pokrčenými dolními končetinami, které umístíte do speciálních opěrek, abyste byla co nejvíce uvolněná a aby byla oblast pánve dobře přístupná. Poté, co gynekolog do pochvy šetrně zavede gynekologická zrcadla – jednoduchý nástroj, který mimo jiné umožní zpřístupnění a vyšetření děložního čípku –, provede během několika málo sekund cytologický stěr (tzv. PAP test, podle pana Papanicolaoua), který může být lehce nepříjemný, ale neměl by být bolestivý. Cílem je pomocí speciálního, velmi jemného kartáčku, případně vatové štětičky nebo malé špachtličky, odebrat vzorek buněk z povrchu děložního čípku. Získaný vzorek gynekolog ihned nanese na sklíčko, zafixuje a odešle do specializované laboratoře k cytologickému rozboru. Po skončení gynekologického vyšetření si můžete oblast zevních rodidel otřít papírovou utěrkou nebo vlhčeným ubrouskem a můžete se obléknout.

 

Kdy se dozvím výsledky?

Vzorek buněk odebraný při stěru z děložního čípku odesílá váš gynekolog k cytologii do akreditované laboratoře, jejíž kvalita je pravidelně kontrolována. Vyhodnocení provádí specializovaný pracovník, který vzorek vyšetřuje vizuálně pod mikroskopem a každý nejasný nález předá k posouzení lékaři patologovi. Závěrečný výsledek cytologického vyšetření laboratoř pošle zpět vašemu gynekologovi – většinou do 10 až 14 dnů.

Pokud je nález na děložním čípku normální, měla byste další screeningové vyšetření absolvovat za rok. Pokud jsou přítomny nějaké změny, bude vás lékař informovat o dalším postupu. Zachovejte ovšem klid, nemusí jít hned o rakovinu, obvykle se jedná o nezávažné změny, které mohou být způsobeny např. bakteriální nebo kvasinkovou infekcí.

 

Co znamenají výsledky cytologie a co by vám měl gynekolog doporučit?

Buněčné změny povrchové sliznice děložního čípku mohou být různě závažné – od nálezu normálního až po přednádorový nebo nádorový.
Tomu odpovídají i výsledky cytologického vyšetření, které mohou být následující:

Negativní výsledek

normální nález (zkratka NILM)

– změny v povrchových buňkách děložního čípku nejsou žádné nebo nejsou pod mikroskopem viditelné, riziko vzniku přednádorového stavu nebo rakoviny je velmi nízké

– doporučeno je další screeningové vyšetření při preventivní prohlídce za 12 měsíců

Pozitivní výsledek

atypický nález nejasného významu (zkratka ASC-US)

– změny v povrchových buňkách děložního čípku jsou jen lehce abnormální, riziko přítomnosti závažného přednádorového stavu nebo vzniku rakoviny je velmi nízké

– doporučeno je kontrolní cytologické vyšetření za cca 3–6 měsíců, event. lze zvážit test HPV, případně odebrání vzorku tkáně nebo kolposkopii

atypický nález, u něhož nelze vyloučit přednádorové změny vysokého stupně (zkratka ASC-H)

– změny v povrchových buňkách děložního čípku jsou abnormální a nelze vyloučit závažný přednádorový stav, riziko vzniku rakoviny může být vysoké

– nutné je podrobné vyšetření děložního čípku, tedy provedení expertní kolposkopie a odebrání vzorku tkáně, na jejichž základě je doporučena léčba

atypické změny ve žlázových buňkách (zkratka AGC NOS nebo AGC FN)

– žlázové buňky děložního čípku jsou nepravidelné, riziko vzniku přednádorového stavu je v případě nálezu AGC FN vysoké

– nutné je další vyšetření na specializovaném pracovišti

přednádorové změny nízkého stupně (zkratka LSIL, tzv. low-grade léze; dříve označované CIN 1)

– změny v povrchových buňkách děložního čípku jsou mírně abnormální (nízkého stupně) a ukazují na lehký přednádorový stav, riziko vzniku rakoviny je nízké

– doporučeno je kontrolní cytologické vyšetření za cca 6 měsíců, event. lze zvážit test HPV, případně odebrání vzorku tkáně nebo expertní kolposkopii

přednádorové změny vysokého stupně (zkratka HSIL, tzv. high-grade léze; dříve označované CIN 2 a CIN 3)

– změny v povrchových buňkách děložního čípku jsou výrazně abnormální (vysokého stupně) a ukazují na závažný přednádorový stav, riziko vzniku rakoviny může být vysoké

– nutné je podrobné vyšetření děložního čípku, tedy provedení expertní kolposkopie a odebrání vzorku tkáně, na jejichž základě je doporučena léčba

nádor

– povrchové buňky děložního čípku se začnou nekontrolovatelně množit a dojde k jejich přeměně na buňky nádorové, které mohou růst a pronikat do okolních tkání

– nutná jsou další vyšetření k určení typu a rozsahu nádoru, na jejichž základě je doporučena léčba

Zdroje

Ženské zdraví provozuje vydavatelství MEDIBAY s.r.o. Při své práci spolupracujeme s lékaři a dalšími odborníky a používáme pouze důvěryhodné a ověřené zdroje.

Pomohl Vám tento článek?

Sdílet tento článek

Chcete ještě více informací a tipů od lékařů?

Spojte se s námi!