Farmakologické ukončení těhotenství

Garant: 
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. MHA

Gynekologie a porodnictví

Porodnicko-gynekologické klinika FN Olomouc

Specialista na ultrazvukovou diagnostiku, diagnostiku a léčbu vrozených vad plodu, farmakologické ukončení těhotenství a prenatální péči o riziková těhotenství.

Předseda výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Aktualizováno: 06. 09. 2021
Picture

Ne vždy je těhotenství chtěné. Ne vždy chtěné těhotenství prosperuje. V těchto těžkých životních situacích můžete vyhodnotit, že ukončení těhotenství je jediným možným řešením Vaší životní anebo zdravotní situace


Tento článek Vás provede základními otázkami ohledně farmakologického ukončení těhotenství, tedy metody, která na rozdíl od chirurgického řešení spočívá v podání léků.

Jaká jsou základní pravidla pro umělé ukončení těhotenství?

V oblasti umělého ukončení těhotenství se Česká republika řadí k vyspělým státům. Naše platné právní předpisy umožňují ženám ve věku od 16 let legálně podstoupit umělé ukončení těhotenství bez udání důvodu, u dívek mladších 16 let to musí být pouze se souhlasem zákonného zástupce. Existují přitom dvě metody ukončení těhotenství – chirurgická, kterou je možné provést do 12. týdne těhotenství, nebo farmakologická (pomocí podání léků) do 7. týdne těhotenství.

 

 


Kolik máte času? Každým rokem podstoupí zhruba 50 milionů žen po celém světě umělé ukončení těhotenství. Jestliže se i vy dostanete do těžké životní situace, pokuste se neudělat unáhlené rozhodnutí, kterého byste později litovala. Dopřejte si alespoň den na rozmyšlenou, zůstaňte sama se sebou nebo s vaším partnerem, a proberte to. Možná najdete i jiné východisko. Pokud dojdete k závěru, že přerušení těhotenství je jediným řešením, naopak nečekejte a jednejte ihned. V případě farmakologického ukončení těhotenství je totiž potřeba se dostavit k lékaři co nejdříve – do 7. týdne těhotenství, respektive 49. dne od poslední menstruace.


Rozhodla jste se. Co dál?

Pokud již dopředu přemýšlíte o farmakologickém ukončení těhotenství, rozhodně si neshánějte pilulku přes internet nebo od různých podivných prodejců. Kromě toho, že tím porušujete zákon, především hazardujete se svým zdravím a vystavujete se velmi vážným zdravotním rizikům. Vždy proto konzultujte celou situaci s vaším gynekologem, u kterého absolvujete všechna potřebná vyšetření a který určí, co je pro vás nejlepší a nejbezpečnější. Metoda farmakologického ukončení těhotenství by například neměla být použita u žen s podezřením na mimoděložní těhotenství nebo u pacientek s poruchou krvácivosti. Všechny další případy, kdy není vhodná, se dozvíte právě od svého gynekologa.

„Je důležité si uvědomit, že přerušení těhotenství je pro tělo ženy velmi citlivý a náročný zásah. Proto je v první řadě potřeba celou záležitost prodiskutovat s ošetřující gynekologem, který by měl ženě doporučit nejvhodnější metodu s ohledem na její aktuální zdravotní stav. U většiny klientek je farmakologické ukončení těhotenství šetrnější a bezpečnější, protože není nutný chirurgický zákrok a odpadá potřeba celkové anestezie,“ říká prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., vedoucí lékař Centra fetální medicíny Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FN Olomouc.


Odpovědi na nejčastější dotazy

Kdy nejdříve mohu farmakologické ukončení těhotenství podstoupit?

Můžete ho podstoupit téměř okamžitě, jakmile se pro umělé ukončení těhotenství rozhodnete. Můžete ho dokonce podstoupit už v momentě, kdy ještě není možné vaše nechtěné těhotenství definitivně potvrdit ultrazvukem.
 

Do kdy nejdéle farmakologické ukončení těhotenství podstoupit?

Do 7. týdne těhotenství, respektive 49. dne od poslední menstruace.
 

Jak farmakologické ukončení těhotenství probíhá?

K farmakologickému ukončení těhotenství se používají dva léky, které jsou podávány s odstupem 36 až 48 hodin, a to vždy ve zdravotnickém zařízení a výhradně pod dohledem lékaře. Po každém užití tablety většinou zůstáváte přibližně jednu hodinu v nemocnici nebo v gynekologickém centru s lůžkovou péčí a pokud nemáte žádné potíže, odcházíte do domácí péče. Ošetřující gynekolog by vás měl určitě vybavit tzv. Bezpečnostní kartou, kde mimo jiné najdete potřebné informace o tom, co máte dělat při výskytu komplikací, včetně kontaktu na dané zdravotnické zařízení, který funguje nepřetržitě.

První lék (mifepriston v dávce 600 miligramů) je určen k tomu, aby snížil hladinu progesteronu a tím způsobil odloučení těhotenské tkáně v děložní dutině. Druhý lék (misoprostol 400 mikrogramů) následně podpoří vypuzení těhotenské tkáně z dělohy – k tomu obvykle dochází během následujících 4 hodin, tento proces přitom připomíná silnější menstruaci a může trvat až 72 hodin. Dohromady tedy farmakologická ukončení těhotenství zabere asi 2 až 5 dní, u některých žen to může být až 12 dní.

Za 2 až 3 týdny po podání prvního léku byste měla absolvovat kontrolní vyšetření k vyloučení pokračování těhotenství (negativní nízce senzitivní močový hCG test nebo ultrazvukové vyšetření, eventuálně lze sledovat pokles hladin hCG v séru). Pokud váš gynekolog vyhodnotí, že vše proběhlo v pořádku, můžete s ním prodiskutovat i vhodné metody antikoncepce – nezapomínejte na to, že plodnost se po potratu obnoví s dalším menstruačním cyklem.

 

Výhody farmakologické interrupce

Odpadají veškerá rizika spojená s chirurgickým zákrokem:
– nehrozí poranění stěny dělohy
– není nutná anestezie
– není nutné násilné roztažení děložního hrdla
Nižší riziko infekce dělohy než u chirurgického zákroku

Některé ženy uvádějí také intimnější průběh ukončení těhotenství
 

Nevýhody farmakologické interrupce

Delší krvácení než při chirurgickém zákroku

Možná bolest související s děložními stahy
 

Je farmakologické ukončení těhotenství bolestivé?

Bolest je u každého z nás velmi individuální. Všeobecně lze ale říct, že při farmakologickém ukončení těhotenství se objevují bolesti způsobené stahy dělohy, které pacientky zpravidla přirovnávají k menstruačním bolestem. Někdy se může vyskytnout i nevolnost, zvracení, průjem, lehké křeče nebo krvácení.
 

Jak dlouhá je doba rekonvalescence?

Po umělém ukončení těhotenství je nutné, aby žena po dobu alespoň 2 týdnů dodržovala zvýšenou hygienu, nepoužívala tampóny, poševní výplach a nekoupala se. Stejně tak je vhodné vyhnout se pohlavnímu styku, aby nedošlo k zavlečení infekce.
 

Mohou po příchodu domů nastat komplikace a dojít k vykrvácení?

Ošetřující lékař by měl ženu vždy podrobně informovat o možných nežádoucích účincích souvisejících s farmakologickou interrupcí a předat ji tzv. Bezpečnostní kartu s kontaktem na dané zdravotnické zařízení, na které se může kdykoli obrátit. Krvácení je po této metodě obvyklé a může trvat až 12 dní. Nicméně za více než 20 let, kdy se metoda farmakologického ukončení těhotenství pomocí léků mifepriston a misoprostol používá, nebyl v celém světě zaznamenán žádný případ, kdy by žena vykrvácela.
 

Je farmakologické ukončení těhotenství placené?

V současné době je farmakologické ukončení těhotenství plně hrazené klientkou. Průměrná cena se pohybuje okolo 5 000 korun. Je ale potřeba se informovat u ošetřujícího lékaře, protože ceny se mohou v jednotlivých zdravotnických zařízeních lišit.

 

Zdroje

Ženské zdraví provozuje vydavatelství MEDIBAY s.r.o. Při své práci spolupracujeme s lékaři a dalšími odborníky a používáme pouze důvěryhodné a ověřené zdroje.

Farmakologické ukončení těhotenství do 49. dne amenorey (gestačního stáří) – Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Pomohl Vám tento článek?

Sdílet tento článek

Chcete ještě více informací a tipů od lékařů?

Spojte se s námi!